Beløpet for en kopp kaffe – kr 30 – belastes som et engangsbeløp.

ReiseKick er en selvstendig underavdeling til Xtenso Event AS – org.nr: 918 000 224

Kontaktinformasjon:
ReiseKick
Tlf: 41 28 87 35
e-post: torill@xtenso.no

Vi forholder oss til Datatilsynets standard salgsbetinger vedrørende kjøp av varer over internett.